ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Web Oxomarket Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi
Kullanım Koşulları Bu OXOMARKET‘de sunulan hizmetler Ev Dış Ticaret Ltd. (bundan böyle kısaca „EVDIŞ“ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve OXOMARKET‘in yasal sahibi EVDIŞ olup, OXOMARKET üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi EVDIŞ‘ya aittir.
İşbu kullanım koşullarını EVDIŞ gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak OXOMARKET‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
OXOMARKET hizmetlerinden yararlanan ve OXOMARKET‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, EVDIŞ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
EVDIŞ, bu OXOMARKET‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşme Tanımları OXOMARKET: EVDIŞ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web OXOMARKET dir.
ÜYE: EVDIŞ‘dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, EVDIŞ tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile OXOMARKET‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi OXOMARKET‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. „Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı „Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ye verilmez.
KULLANICI: EVDIŞ web siteyi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: OXOMARKET üzerinden bir başka web siteye, dosyalara, içeriğe veya başka bir web siteden OXOMARKET‘e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: OXOMARKET‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
WEB OXOMARKETSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: OXOMARKET vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle EVDIŞ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, OXOMARKET‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
Web Oxomarketi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi
Hizmetlerin Kapsamı EVDIŞ‘nin, OXOMARKET üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
EVDIŞ‘in, OXOMARKET üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; EVDIŞ‘ya ait www.oxomarket.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde „yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından EVDIŞ adına ayıpsız olarak teslimidir.
EVDIŞ, OXOMARKET üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri OXOMARKET‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
OXOMARKET bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların EVDIŞ tarafından belirlenecek ve OXOMARKET‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. EVDIŞ, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri OXOMARKET‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Genel Hükümler OXOMARKET üzerinden, EVDIŞ‘nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web OXOMARKETlerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesinisini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. OXOMARKET üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında EVDIŞ‘nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerinlerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. EVDIŞ bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, EVDIŞ‘nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
EVDIŞ, OXOMARKET‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, OXOMARKET üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. OXOMARKET muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler OXOMARKET‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile OXOMARKET‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. OXOMARKET‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve EVDIŞ‘nun OXOMARKET‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
KULLANICI ve ÜYE, OXOMARKET‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda OXOMARKET‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir.
Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan EVDIŞ sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan EVDIŞ sorumlu değildir.
EVDIŞ, işbu OXOMARKET ve OXOMARKET uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve OXOMARKET‘yi kullanma koşulları ile OXOMARKET‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, OXOMARKET‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, OXOMARKET‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. OXOMARKET‘nin kullanımı ya da OXOMARKET‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. EVDIŞ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
OXOMARKET dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı EVDIŞ‘ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, EVDIŞ çalışanlarının ve yöneticilerinin, EVDIŞ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. EVDIŞ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
OXOMARKET‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla OXOMARKET üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, OXOMARKET dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, EVDIŞ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin OXOMARKET üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı EVDIŞ‘nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu OXOMARKET‘nin sahibi EVDIŞ‘dır. Bu OXOMARKET‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve OXOMARKET‘nin sunumu EVDIŞ‘nun ya da EVDIŞ‘nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu OXOMARKET‘deki bilgilerin ya da OXOMARKET sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile OXOMARKET içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla  sınırlı olmayan OXOMARKET yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla EVDIŞ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, EVDIŞ hizmetlerini, EVDIŞ bilgilerini ve EVDIŞ‘nun telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının EVDIŞ‘nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve EVDIŞ‘nun yazılı izni ile mümkündür.
EVDIŞ, OXOMARKET üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri „Gizlilik Politikası“ ve „Web sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. EVDIŞ aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, OXOMARKET‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak EVDIŞ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya EVDIŞ‘nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
İşbu OXOMARKET Kullanım Koşulları dâhilinde EVDIŞ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde EVDIŞ; EVDIŞ hizmetleri, EVDIŞ bilgileri, EVDIŞ telif haklarına tâbi çalışmaları, EVDIŞ ticari markaları, EVDIŞ ticari görünümü veya bu OXOMARKET vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Sorumluluğun Sınırlandırılması EVDIŞ, OXOMARKET‘ye erişilmesi, OXOMARKET‘nin ya da OXOMARKET‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. EVDIŞ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu OXOMARKET‘ye ya da link verilen diğer web oxomarketlerine erişilmesi ya da OXOMARKET‘nin kullanılması ile EVDIŞ‘nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Devir EVDIŞ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EVDIŞ işbu „WEB OXOMARKETSİ KULLANIM KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EVDIŞ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EVDIŞ‘nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. EVDIŞ‘nun, KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Yürürlülük ve Kabul İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“, EVDIŞ tarafından OXOMARKET içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini OXOMARKET‘i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. EVDIŞ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek OXOMARKET üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.